taksi
Online Taksi Usta
Online Taksi
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 1. Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısıtlamalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.
  ARMA: Arma Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd Şti bu sözleşmede kısaca "ONLINETAKSİ" olarak anılacaktır.
  SÖZLEŞME: Müşteri Üyelik sözleşmesi.
  KULLANICI : www.onlinetaksi.com internet adresinde taksi çağırma ve taksi rezervasyon hizmetinden faydalanacak tüm özel, tüzel kişi ve kurumları kapsamaktadır.
 2. İş SÖZLEŞME, ONLINETAKSİ tarafından işletilen www.onlinetaksi.com internet adresinde KULLANICI 'lar ile ONLINETAKSİ arasında üyelik kayıt aşamasında yapılmış ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
 3. www.onlinetaksi.com 'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder.
  KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ONLINETAKSİ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
  Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. KULLANICILAR, ONLINETAKSİ 'ye üye olmak aracılığıyla işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.
 5. KULLANICI, www.onlinetaksi.com hizmetlerden üyelik formunda belirlediği ve e-posta yoluyla verilen şifre, SMS ile gönderilen aktivasyon numarasını kullanmak sureti ile faydalanır.
  Üyelik kaydı sırasında belirlediği, talep ettiği ve ONLINETAKSİ tarafından onaylanan Kullanıcı adını değiştirme hakkına sahip değildir.
 6. ARMA, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
 7. Aksi belirtilmediği takdirde, ONLINETAKSİ 'deki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
 8. ONLINETAKSİ tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 9. ONLINETAKSİ hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.
 10. ONLINETAKSİ, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 11. onlinetaksi.com 'un amacı, taksi hizmeti talebinde bulunan KULLANICI ‘lar ile bu hizmeti karşılayabilecek Taksi Durakları arasında iletişim kurarak hizmetin karşılıklı onaylanarak sonuçlandırılmasını sağlamaktır.
  Bu hizmet süreci içinde yer alan taksi, taksici, taksi durağı ve hizmet talebinde bulunan KULLANICI, ONLINETAKSİ 'ye hiçbir sorumluluk yükleyemez.
  KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, ONLINETAKSİ hukuki sorumluluk taşımaz.
 12. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.
 13. ONLINETAKSİ üzerinden gerçekleşen işlemler ile ONLINETAKSİ 'nin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, ONLINETAKSİ 'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, ONLINETAKSİ 'nin sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşme'yi onaylayarak ve ONLINETAKSİ 'ye üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.
Anasayfa Yardım Gizlilik Politikası Site Haritası Yol Durumu
Diğer Sitelerimiz : sahibinden - emlak
taksi